Ресурси
Текстови материали

Проект за устав на „СЪЮЗА НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ СЪБОРНИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ“

09.03.2017 г.

ПРОЕКСТ ЗА УСТАВ НА

„СЪЮЗА НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ СЪБОРНИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ“

Глава първа

 ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел І

Обща уредба

Основа и наименованиеПРОГРАМА на Първа Евангелска съборна църва, София, за месец април.

27.03.2016 г.

От тук може да изтеглите в PDF и DOC формат програмата на църквата за месец април.

БЛАГОСЛОВЕН, КОЙТО ИДВА В ИМЕТО ГОСПОДНЕ 
Проповеди

ЦЪРКВАТА В ЕДИН ГРАД

Богослужение на 8 септември 2013, неделя сутрин

п-р Данаил Игнатов


ПЪРВИЯТ ОПРАВДАН ПРОТЕСТ СРЕЩУ УПРАВЛЕНИЕТО (Исус Навин 9:14-18)

Богослужение на 01 септември 2013, неделя сутрин

п-р Благовест Николов