Обръщения
Приветствие
09.05.2009 г.

Приятели,

Добре дошли на електронната страница на Съюза на Евангелските Съборни Църкви в България.

Нашият съюз обединява повече от 70 местни евангелски църкви и евангелски общества, които са утвърдили своето място в различни части на България.

Основната дейност на нашите църкви е да разпространяват Евангелието и да призовават хората към вяра и покаяние пред Бога, за да получат спасение в името на Господ Исус Христос.
Успоредно с това те отстояват традиционните християнски ценности в областта на личния, семейния и обществен живот.

Съюзът има установени доктринални позиции, които приемат като единствен задължителен авторитет Библията, като Божие слово. Същевременно тяхното системно изложение се позовава на Никео-Константинополската изповед на вяра на Църквата от 4. век, както и на принципите, развити по-късно от Реформацията.

Евангелското движение в България се появява в периода на Българското възраждане, свързано с борбите за духовна и политическа независимост. То е свързано и със засиления стремеж на българите да четат Библията на разбираем език и да открият корените на своята християнска идентичност.

Видни представители на Евангелските съборни църкви в България имат добре известен принос в обществения живот на страната ни.

Надявам се, че на тази електронна страница ще намирате както съобщения за конкретни факти от нашия живот, така и полезни материали, подходящи за размисъл по важни въпроси, които засягат всеки човек.

Пастир Данаил ИГНАТОВ
Председател на СЕСЦ в България