Новини
Новият УСТАВ на СЕСЦ в България
09.05.2015 г.

Вече може да се запознаете и изтеглите новият  УСТАВ на „СЪЮЗА НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ СЪБОРНИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ“
от тук http://www.sesc-bg.org/resursi