Новини
Годишен събор на "Съюза на евангелските съборни църкви в България".
28.04.2015 г.

IMG_2180.JPG
IMG_2065.JPG
На 24 и 25 април в София, в салона на Първа евангелска съборна църква, се състоя редовен годишен събор на Съюза на евангелските съборни църкви в България.
Освен изслушването и приемане  на докладите за дейността на Съюза (този път и  по отделни съборни области), в дневния ред бяха включени две много важни точи: Приемане на нов устав на съюза и избор на нов състав на Съюзно управление, след изтичането на четиригодишния мандат на досегашния. Главното в промяната на устава е в засилване на ръководната роля на пастирската колегия и специализацията на съюзното управление като изпълнителен орган по аналогия с разпределението на отговорностите в местната църква между духовен съвет и настоятелство. Съборният принцип се запазва както на равнище съюз така и на равнище местна църква. 
След поредни три мандата като председател на съюза п-р Данаил Игнатов предаде тази отговорност на п-р Георги Желев, който беше избран с  единодушие за да бъде новият председател. Негови сътрудници в новото съюзно управление ще бъдат п-р Благовест Николов, п-р Рангел Кълвачев, п-р Станислав Алексиев и проповедника Румен Ганушев.
 
Нека благодаттта на въховния началник на Цъквата, Господ Исус Христос води църквите,  пастирите и ръководителите на този съюз в дух на мъдрост и истина, със силата на Светия Дух, за успеха на Божието царство.