Ресурси - Текстови материали

Проект за устав на „СЪЮЗА НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ СЪБОРНИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ“
13.04.2015 г.

От тази страница може да изтеглине в PDF ФАЙЛ проекта за устав на „СЪЮЗА НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ СЪБОРНИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ“.