Новини
"Седемте последни слова на Исус Христос на кръста" - музикално-богословска вечер
31.03.2015 г.

IMG_1504.JPG
IMG_1495.JPG
29mart_poster.jpg
На 29 март в салона на Първа евангелска църква се проведе поредната дванадесета музикално-богословска вечер на тема "Седемте последни слова на Исус Христос на кръста".
П-р Благовест Николов направи богословски  увод като припомни свидетелствата на евангелистите за последните часове на Господ Исус на кръста и последните Му слова. Докторантът на Националната музикална академия Илия Граматиков представи аудио запис на творбата на Хайнрих Шюц със същото заглавие, като и направи задълбочен теологикомузикологичен коментар, съпроводен с представяне на видео екран репродукции на стари майстори отразяващи тези моменти.
Дизайнът на плаката и поканите-листовки са изработени от Румяна Станева.