Новини
Среща на Пастирската колегия на СЕСЦ в България -14 октомври
17.10.2014 г.

На 14 октомври, в Асеновград, се състоя поредната среща на Пастирската колегия на СЕСЦ в България.
Бяха обсъдени въпроси по ревизия на Устава на СЕСЦ и по подготовката на следващия Общ редовен годишен събор. По предложение на Съюзно управление беше проведена среща с Румен Христов от Пазарджик за приемането му в списъка на одобрените проповедници на Съюза. Това предложение беше прието с много топли чувства и насърчителни думи към кандидата от страна на пастирите.