Новини
150 ГОДИНИ ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА
17.10.2014 г.

хор на 1 ЕСЦ с гости от ОЕЦ  и дир.п-р Бл.Николов
трио Габриела Християна Кристиян

150 ГОДИНИ ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА Както съобщихме вече в бюлетина с програмата на църквата за м. септември Първа евангелска църква в София отбелязва един забележителен юбилей – 150 години от зараждането на евангелско общество в града. Освен това на 17 септември 1889 г. се освещава новоизградения храм, което е повод за честването на още един юбилей. Юбилеите бяха отразени с организирането на няколко събития.

На 10 септември се откри Музей на евангелските църкви, в прилежащата на главния църковен салон помещения. Тя се състои главно от фотоси, портрети на пастири, периодични издания и книги от различни периоди на евангелското движение в България както и някои характерни предмети от възрожденската епоха.

На 13 септември в главния салон се проведе юбилейна научна сесия. Доклади и съобщения представиха проф. Бистра Николова, проф. Румен Генов, доц. Райна Захариева, п-р Христо Куличев, д-р Тодор Велчев и п-р Данаил Игнатов.

На 14 септември отново в главния салон на Първа евангелска църква се проведе Тържествено юбилейно богослужение. Слово за библейския смисъл на юбилейните години и празници произнесе п-р Данаил Игнатов. П-р Христо Куличев представи малко известни факти от живота на църквата. П-р Благовест Николов и д-р Пол Риджуей водеха хвалението с мъжки квартет и хора на църквата, подсилен от участието на гости–хористи от братски евангелски църкви. Те предизвикаха истински дух на тържествено поклонение и прослава на нашия Господ. Представител на община Триадица, г-жа Силва Аврамова, поздрави църквата с топли прочуствени думи. Поздравления поднесоха представители на други евангелски деноминации в София, християнски организации и учебни заведения, представители на църкви от Съюза на евангелските съборни църкви. Бяха прочетени поздравления от Президента на Република България, на Директора на Дирекция по вероизповеданията към МС, както и на сродни църковни организации в чужбина. Тържеството продължи като Ден на отворените врати с младежка програма, прожекция на видео материали, свидетелства, представяне на прочетени книги. Снимачният екип на църквата (виж на сайта esc1.org) както и оператори от студио 685 направиха пълен видео-запис на тържеството. П-р Данаил Игнатов