Новини
Учредително събрание на Българско евангелско дружество
29.07.2014 г.

Upravitelen savet na BED 050714.JPG
novite uchrediteli na BED 050714.JPG
На 5 юли в заседателната зала на Първа евангелска църква се състоя Учредително събрание на Българско евангелско дружество.
Исторически погледнато с този акт се възстановява организация, която е създадена през 1875 година и е служила най-вече за издаване на духовна литература, включително - на вестник "Зорница".
 
Изборът на членове на Учредителното събрание беше предварително обявен съгласно  решения на евангелските баптистки, методистки и съборни църкви ( СЕБЦ, ЕМЕЦ и СЕСЦ в България) от по трима представители на всяко от тези вероизповедания. СЕСЦ в България се представляваше от п-р Благовест Николов, п-р Стефан Зарев и Мая Стоицева. Събранието беше председателствано от п-р Даниел Топалски, суперинтендант на ЕМЕЦ. На събранието беше обсъден и приет устав на организацията и бяха разгледани други делови въпроси. 
Избра се и Управителен съвет - по един представител на всяко вероизповедания. Като негов председател беше избран Владо Райчинов от СЕБЦ в България.