Новини
Годишен събор на СЕСЦ
15.04.2014 г.

IMGP6767.JPG
IMGP6758.JPG
На 4 и 5 април, във Велинград се състоя редовния годишен събор на Съюза на евангелските съборни църкви.
Съборът протече по предвидения от Устава дневен ред. Изслушаха се отчетните доклади на Съюзното управление за дейността на църквите и доклад на Ревизионната комисия. Направиха се изказвания по докладите и предложения за бъдещата работа. Оживени разисквания имаше и по проекто-бюджета. Взе се решение за по-детайлно представяне на проектните приходи и разходи.
   В Резолюцията на Събора беше взето решение на следващия събор освен доклад на СУ да се представят доклади и на отговорниците на съборните области. 
   Тъй като до следващия събор изтича мандата на председателя и на сегашния състав на СУ Пастирската колегия се задължава да актуализира своевременно критерии за избор на новото ръководство, което ще бъде избрано следващата година. Кандидатите за председателското място да подготвят изложение на своите виждания за бъдеща работа.
    Инициативна група представи Декларация с която да изразим своето несъгласие с политиката на някои кръгове в Европейския съюз, която привилегирова хомосексуалното поведение  и предвижда промяна на законодателството и педагогическата практика в училищата като нейно следствие. Декларацията беше приета и СУ беше задължено да я изпрати до Президента на Република България, до компетентните комисии  в Народното събрание и до Дирекция "Вероизповедания" в МС. Това вече е направено.