Новини
Общи годишни събрания на Съюза на евангелските съборни църкви.
02.02.2014 г.

2014-01 февруари събрание на Първа ЕСЦ София
2014-01 февруари събрание на Първа ЕСЦ София

В началото на 2014 година, съгласно устава на СЕСЦ се проведоха общите годишни събрания на църквите от съюза.

Такива се проведоха в църквите в Асеновград, Банско, Пловдив, Първомай, София и др. Дневният ред на събранията протече по установения от устава на Съюза дневен ред.