Новини
П Р О Г Р А М А на IЕСЦ София за месец ЯНУАРИ
07.01.2014 г.

Първа евангелска съборна църква
П Р О Г Р А М А за месец ЯНУАРИ 2014 г.

А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство
(Кол 3:14)

НОВА ГОДИНА, НОВО ОБЛЕКЛО

          Скъпи приятели,

          Съвсем естествено посрещаме Новата година с надежда за нови, по-добри дни, по-добър живот. За да подчертаем това очакване, в новогодишната нощ избираме от гардероба най-празничните си дрехи, ако е възможно – нещо ново.

            Освен всички други традиционни пожелания и надежди, ние, християните, очакваме едно събитие, което ще постави край на обикновения ход на времето, когато „Христос, нашият живот, се яви“ и ние се явим с Него в слава (Кол 3:4). Тогава ще настъпи това, което Словото нарича „ново небе и нова земя“. Тогава ще се сбъдне и Божието обещание – възкресени заедно с Христос, чрез вяра, ще бъдем облечени в облеклото на нетленно безсмъртно тяло.

            Докато дойде този славен Ден Господен, можем да преосмислим новогодишните празници като подготовка, като прелюдия за него. И по съвета на Божието слово, на Нова година да пожелаем да отхвърлим дрипите на стария човек в нас и да се облечем с облеклото на новия човек, „който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал“ (Кол 3:10). Как изглежда това облекло? То е милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение, простителен дух и любов.

ЧЕСТИТА НОВАТА 2014 ГОДИНА!

п-р Данаил Игнатов

НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ

5 ЯНУАРИ    
п-р Бл. Николов
И. Георгиев    10.00 ч. – Уроците, които научихме от младежите през миналата година (1 Йоан 2:12–14)
17.00 ч. – Името „Отрасъл“ – изясняване на една загадка (Зах.6:12–13)
12 ЯНУАРИ    
п-р Д. Игнатов
Б. Евстатиев    10.00 ч. – Ново облекло (Кол. 3:1–14)
17.00 ч. – Кой ще се срамува последен (Ис. 66:1–5)

19 ЯНУАРИ     
п-р Бл. Николов
Н. Златев    10.00 ч. – Мобилизацията на църквата
17.00 ч. – Между самонадеяността и нерешителността

26 ЯНУАРИ    
п-р Д. Игнатов
Д. Донев
п-р Д. Игнатов
п-р Ст. Алексиев    10.00 ч. – Едно тяло (Кол. 3:15–25)
Отслужване на Господна трапеза
17.00 ч. – Ново небе и нова земя ІІ (Ис. 66:6–24)

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ
След зимната ваканция неделното училище започва своите занимания от 12 януари в четири възрастови групи:
от 4 до 6 г., от 7 до 8 г., от 9 до 11 г., от 12 до 16 г.
в неделя сутрин, по време на неделното богослужение от 10.00 часа.

МОЛИТВЕНИ СЪБРАНИЯ – всяка СРЯДА от 18.00 ч.
1 ЯНУАРИ – п-р Бл. Николов
8 ЯНУАРИ – п-р Вл. Тодоров
15 ЯНУАРИ – п-р Д. Игнатов
22 ЯНУАРИ – п-р Бл. Николов
29 ЯНУАРИ – п-р Д. Игнатов

МЛАДЕЖКИ СРЕЩИ С ХВАЛЕНИЕ НА БОГА, ИЗУЧАВАНЕ НА БОЖИЕТО СЛОВО И СПОДЕЛЯНЕ – ВТОРНИК 19.00 ч.

ЖЕНСКИТЕ СЪБРАНИЯ КЪМ ЦЪРКВАТА СЕ ВЪЗОБНОВЯВАТ ОТ 8 ЯНУАРИ – СРЯДА, в 16.30 ч. - ВСИЧКИ СЕСТРИ СА СЪРДЕЧНО ПОКАНЕНИ.

ГРУПИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА – по установен график

БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ЦЪРКВАТА работи ВСЯКА НЕДЕЛЯ от 11 до 13 ч.


УЕБСАЙТЪТ НА ЦЪРКВАТА, КЪДЕТО МОЖЕТЕ ДА СЛЕДИТЕ ВИДЕОЗАПИСИ НА НЕДЕЛНИТЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ В ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА СОФИЯ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, Е: www.esc1.org

Продължава дарителската кампания за проекта на Културен и социален център на ул. „Гладстон“, като „тухлички“ могат да се закупят в книжарницата „Защо не?“.
 
„Посещаваш земята и я напояваш, Ти я обогатяваш; реката Божия е пълна с вода. Ти промишляваш жито за тях, защото си приготвил земята.
Като напояваш обилно браздите, изравняваш орната земя; като я размекваш с капките на дъжда, благославяш поникналото на нея;
увенчаваш годината с Твоята благост, от следите Ти капе изобилие.“

Псалом 65:9–11