Новини
П Р О Г Р А М А за месец СЕПТЕМВРИ 2013 г.
15.09.2013 г.

Първа евангелска съборна църква София
П Р О Г Р А М А за месец СЕПТЕМВРИ 2013 г.

„Подвизавайте се да влезете през тясната врата, защото мнозина ще се стремят да влязат и няма да могат.“

ДЕБЕЛИТЕ СТЕНИ ПРЕД БОЖИЕТО ЦАРСТВО

Евангелските разкази ни карат да си представяме Божието царство като крепост, оградена с дебели стени. Крепост, която неверният не може да превземе и в която нищо грешно не ще се промъкне. В нея може да влезе единствено вярващият – и то през „тясната порта“ на отричането от себе си, според думите на Господ Исус (Мат. 7:13, Лука 13:24).

Тази картина е вярна, но не е пълна. Божието царство не стои на едно място, а се разпространява в този свят. Нашето сърце също може да се оприличи на крепост, чиито стени спират влиянието на Царството. Но „нашественикът“ има интересна тактика. Немският богослов Х. Тилике казва: „Характерно за Божието царство е, че то издирва най-дебелите стени в моя живот, за да проникне в него само и именно през тях.“ Христос не се задоволява да Го наречем Господ и да „сключим примирие“ с Него – Той е дошъл, за да победи и срине всичко в нас, което пречи да преживяваме Царството Му в пълнота. Няма да ни „остави на мира“, докато не унищожи нашите предубеждения, страхове и егоизъм, чрез които се затваряме спрямо Него и околните. Разбивайки стените на човешката неувереност, Той същевременно ни дава достъп до Своите богатства: възможности да обичаме и да служим на другите.

Винаги трябва да сме Му благодарни, че се е заел упорито с нас! И да се молим да бъдем „градове без стени“ – приемащи благодатта на Царството и раздаващи я в изобилие. Тогава и църквата, част от която сме, може да бъде съвсем различна и ще благоухае.

д-р Тодор Велчев


НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ

1 СЕПТЕМВРИ

п-р Бл. Николов
Б. Георгиев
10.00 ч. – Първият оправдан протест срещу управлението" (Исус Навин 9:14-18)
18.00 ч. – Притча за избора и управлението" (Съдии 9:7-15)


8 СЕПТЕМВРИ

п-р Д. Игнатов
Н. Мохтасеб
10.00 ч. – Църквата в един град" (Кол 1:1-8)
18.00 ч. – Градът с ново име" (Исая 62 гл.)
16.00 ч. – Богослужение и общение в природна среда (с п-р Бл. Николов, отг. Б. Евстатиев)


15 СЕПТЕМВРИ

п-р Бл. Николов
Б. Евстатиев
10.00 ч. – Има ли място за простените грехове?"
Откриване на учебната година на Неделното училище
18.00 ч. – Какво ти каза Господ?"


22 СЕПТЕМВРИ

д-р Т.Велчев
Е. Куличев
10.00 ч. – „Като непознати, а пък добре познати...“. Идентичност, личност и облик на християнина (II Кор. 5-6 гл.)
п-р Д.Игнатов
18.00 ч.– Ще спомена причините за хвалене на Господа" (Исая 63:1-14)


29 СЕПТЕМВРИ

п-р Д. Игнатов
Д. Донев
10.00 ч. – Задачи и ресурси на църквата в един град" (Кол 1:9-13)
Отслужване на Господна трапеза
18.00 ч. – „Да стане Името Ти познато“ (Исая 63:15-64:1-12

МОЛИТВЕНИ СЪБРАНИЯ – всяка СРЯДА от 18.00 ч.
    4 СЕПТЕМВРИ – п-р Бл. Николов
    11 СЕПТЕМВРИ – п-р Д. Игнатов
    18 СЕПТЕМВРИ – п-р Бл. Николов
    25 СЕПТЕМВРИ – п-р Д. Игнатов

 

ТЕМА ЗА МОЛИТВА през м. септември:
За благословение на децата от Неделното училище.
За благословение на всички участници в делото на християнското образование в България.

„Исус каза на повярвалите в Него:
Ако пребъдете в Моето учение, наистина сте Мои ученици. И ще познаете истината  и истината ще ви направи свободни.“
Йоан 8:31-32

 

МЛАДЕЖКИ СРЕЩИ С ХВАЛЕНИЕ НА БОГА, ИЗУЧАВАНЕ НА БОЖИЕТО СЛОВО И СПОДЕЛЯНЕ – ВТОРНИК 19.00 ч.

 

БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ЦЪРКВАТА работи ВСЯКА НЕДЕЛЯ от 11.00 до 13.00 ч.

 

КАФЕ-КНИЖАРНИЦА „ЗАЩО НЕ?“ е отворена от ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК от 10.00 до 18.00 ч.

 

ГРУПИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА ще започнат своите занимания по определен график. Желаещите да участват в тях моля да се обърнат към пастирите на църквата.

 

Заниманията на НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ ще започнат на 15 септември и ще се провеждат всяка неделя по време на сутрешното богослужение.
 

ПРОДЪЛЖАВА ДАРИТЕЛСКАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРОЕКТА НА КУЛТУРЕН И СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР НА УЛ. „ГЛАДСТОН“. „ТУХЛИЧКИ“ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ В КНИЖАРНИЦАТА „ЗАЩО НЕ?“.