Ресурси - Проповеди

ПЪРВИЯТ ОПРАВДАН ПРОТЕСТ СРЕЩУ УПРАВЛЕНИЕТО (Исус Навин 9:14-18)
Богослужение на 01 септември 2013, неделя сутрин

п-р Благовест Николов