Новини
IЕСЦ София - П Р О Г Р А М А за месец юни 2013 г.
02.06.2013 г.

Първа евангелска съборна църква, София
П Р О Г Р А М А
за месец юни 2013 г.

ПЕТДЕСЯТНИЦА

На 23 юни църквата празнува празника Петдесятница, защото това е моментът на новозаветното начало на всемирната Христова църква. Изливането на Святия Дух е уникално събитие, но то има и своите измерения за нас днес. От божествена гледна точка то е изливане (Деяния 2:17, 18, 33), а от човешка е изпълване (Ефес. 5:18). Бог излива от Духа си върху тези, които Го призовават с цяло сърце, за да им даде сила да бъдат смели Негови свидетели. (Деяния 1:8)

В книгата Деяния на апостолите имаме продължение на разказа за живота на Исус Христос от евангелист Лука. Още в първият стих ни се казва, че Исус започва да върши много неща, но ние оставаме с впечатление, че Неговите дела не са завършени с възнесението Му. Святият Дух e Този, който продължава делото на Христос на земята. Самата книга Деяния на апостолите също изглежда незавършена. И това не е случайно. Защото делата на Святия Дух продължават чрез всеки от нас днес!

Само трябва да премахнем всички пречки за по-осезателното действие на Святия Дух в живота ни.

п-р Б. Николов

 

ДИСКУСИЯ „РОЛЯТА НА ЦЪРКВАТА И ДЪРЖАВАТА В СЪВРЕМЕННАТА КРИЗА“
(Дефиниране и/или регулиране на ценностите?)

І ЕСЦ София, 30 юни 2013 г., 18.00 ч.
 

Анотация: Във времена на дълбока духовна криза, а още повече при разпадаща се или липсваща държавност, ролята на църквата в обществото може и трябва да бъде дейна. Къде обаче преминава границата (балансът) между сферите на дейност на държавата и на църквата? В какво сътрудничеството е възможно и кога намесата е недопустима? Предлагат ли ни библейската и християнската история определени модели, от които можем да се поучим или които трябва да отхвърлим?

ТЕМИ:

- Протестантската мисъл за отношенията между църква и държава   (п-р Игнатов)

- Държавата – „необходимо зло“ или „доброто, без което не можем“? Законът – регулатор на обществени отношения или източник на морални норми: юдео-християнски принципи във функционирането на съвременната държава  (адв. Наталия Христова)

- Божието царство като носител на ценности, осигуряващи здравето на обществото и държавата  (д-р Тодор Велчев)

- Съвременни примери и идеи за приложение в днешната ситуация в Европа и в България (дискусия)

Модератор: Даниел Донев

Организатори: І ЕСЦ София и сдружение ХАРТА

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ


2 ЮНИ    
п-р Бл. Николов
Б. Евстатиев    10.00 ч. – Изпитание за истинското поклонение
(Дан. 3)
18.00 ч. – Вторият сън на Навуходоносор
(Дан. 4)


9 ЮНИ                  
п-р Д. Игнатов  
Т. Тончев    10.00 ч. – Без църквата няма освещение
(3 Царе 8:1-9 / Деяния 1:1-5)
18.00 ч. – Реформата на правосъдието
(Исая 59 гл.)
 

16 ЮНИ    
п-р Бл. Николов
Н.Златев    10.00 ч. – Проваленият празник
(Дан. 5)
18.00 ч. – Изпитание за човека на молитвата
(Дан. 6)
    
  23 ЮНИ    ПЕТДЕСЯТНИЦА
п-р Д. Игнатов
п-р Б. Николов    10.00 ч. – Неотменимият дар
(Деяния 2:1-5/36-41)
Закриване на ваканционното библейско училище
Господна трапеза
18.00 ч.– Стани, защото светлина дойде за теб
(Исая 59:21 – 60:1-5)


30 ЮНИ    
Водещ:
Д.Донев    10.00 ч. – гост-говорител Валери Арнаудов
д-р Т. Велчев, адв. Н. Христова
п-р Д. Игнатов    18.00 ч. – Дискусия – „Ролята на църквата и държавата в съвременната криза“

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ
Заниманията за децата до 12 години (І, ІІ и ІІІ група)
ще продължат до 16 юни включително,
а за тези от 12 до 16 г. (ІV група) – до 30 юни.

МОЛИТВЕНИ СЪБРАНИЯ – всяка СРЯДА от 18.00 ч.
5 ЮНИ – п-р Бл. Николов
12 ЮНИ – п-р Д. Игнатов
19 ЮНИ – п-р Бл. Николов
26 ЮНИ – п-р Д. Игнатов

ТЕМА ЗА МОЛИТВА през м. ЮНИ 2013 г.
За изпълване със Святия Дух и действено освещение на вярващите в нашата църква

МЛАДЕЖКИ СРЕЩИ С ХВАЛЕНИЕ НА БОГА, ИЗУЧАВАНЕ НА БОЖИЕТО СЛОВО И СПОДЕЛЯНЕ – ВТОРНИК 19.00 ч.
ЖЕНСКИ СЪБРАНИЯ КЪМ ЦЪРКВАТА – СРЯДА 16.30 ч.
ВСИЧКИ СЕСТРИ СА СЪРДЕЧНО ПОКАНЕНИ.

ГРУПИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА – по установен график
БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ЦЪРКВАТА работи ВСЯКА НЕДЕЛЯ
от 11.00 до 13.00 ч.
КАФЕ-КНИЖАРНИЦА „ЗАЩО НЕ?“ е отворена от ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК от 10.00 до 18.00 ч.
От 18 до 22 юни ще се проведе ваканционно библейско и бейзболно училище. За повече информация можете да се обърнете към Ани или Тончо Тончеви.

Продължава дарителската кампания за проекта на Културен и социален център на ул. „Гладстон“, като „тухлички“ могат да се закупят в книжарницата „Защо не?“.

„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене – както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.“
Деяния на апостолите 1:8