Ресурси - Проповеди

БОЖИЕТО ЦАРСТВО КАТО СЕМЕ
Богослужение на10 февруари 2013, неделя сутрин.

п-р Данаил Игнатов