Новини
Програма на църквата за месец март 2013
23.02.2013 г.

Амвонът на църквата в София

НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ


3 МАРТ    
п-р Бл. Николов
Т. Тончев    10.00 ч. – За истинската свобода и ролята на благодатта
18.00 ч. – Симптоми на една болна църква

10 МАРТ                  
п-р Бл. Николов  
Е.  Куличев    10.00 ч. – ПРАЗНИК НА ЕВАНГЕЛСКАТА ПЕСЕН
с участието на Хора и на гостуващи изпълнители
18.00 ч. – Сериозно за Края на света: Второто   пришествие като заплаха и/или надежда –ІІ част.
Дискусия с  д-р Тодор Велчев и Андрей Янакиев

17 МАРТ    
п-р Д. Игнатов
С. Неделчев    10.00 ч. – Божието царство като бисер
18.00 ч. – Спасението, което идва скоро
    
24 МАРТ    НЕДЕЛЯ ПРЕД БЛАГОВЕЩЕНИЕ
п-р Ст. Алексиев
Б. Евстатиев    10.00 ч. – Утихнали под Божията благодат (Рут 2:4 – 23)
Отслужване на Господна трапеза
18.00 ч.–  Благата вест и Божието величие.
                           Магнификат
                 Музикално-богословски цикъл
                „Откровение и музика“– 3

31 МАРТ    
п-р Д. Игнатов
Д. Донев    10.00 ч. – Божието царство като рибарска мрежа
18.00 ч. – Всевишният Бог, Който съживява

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ
Занимания за деца в четири възрастови групи:
от 3 до 5 г., от 6 до 8 г., от 9 до 11 г., от 12 до 16 г.
в неделя сутрин, по време на неделното богослужение от 10.00 ч.

МОЛИТВЕНИ СЪБРАНИЯ – всяка СРЯДА от 18.00 ч.
6 МАРТ – п-р Бл. Николов
13 МАРТ – п-р Д. Игнатов
20 МАРТ – п-р Бл. Николов

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ
Занимания за деца в четири възрастови групи:
от 3 до 5 г., от 6 до 8 г., от 9 до 11 г., от 12 до 16 г.
в неделя сутрин, по време на неделното богослужение от 10.00 ч.

ТЕМА ЗА МОЛИТВА през м. март 2013 г.
Бог да преумножи своята благодат върху служителите на благовестието

МЛАДЕЖКИ СРЕЩИ С ХВАЛЕНИЕ НА БОГА, ИЗУЧАВАНЕ НА БОЖИЕТО СЛОВО И СПОДЕЛЯНЕ – ВТОРНИК 19.00 ч.
ГРУПИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА – по установен график
БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ЦЪРКВАТА работи ВСЯКА НЕДЕЛЯ от 11 до 13 ч.
КАФЕ-КНИЖАРНИЦА „ЗАЩО НЕ?“ е отворена от ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК от 10.00 до 18.00 ч.
ЖЕНСКИ СЪБРАНИЯ КЪМ ЦЪРКВАТА – СРЯДА 16.30 ч.
ВСИЧКИ СЕСТРИ СА СЪРДЕЧНО ПОКАНЕНИ.
Продължава дарителската кампания за проекта на Културен и социален център на ул. „Гладстон“, като „тухлички“ могат да се закупят в книжарницата „Защо не?“.
                                                                                                          
Величае душата ми Господа и зарадва се духът ми в Бога,
Спасителя мой.
Защото Всемогъщият извърши за мен велики дела и свято е
Неговото име.
И от родове в родове Неговата милост е върху онези,
които се боят от Него...
Извърши силни дела със Своята ръка;
Разпръсна онези, които  са горделиви в мислите на сърцето си.
Свали владетели от престолите им и издигна смирени.
Гладните изпълни с блага,
а богатите отпрати празни.
Помогна на слугата си Израил за да помни милост към Авраам
 и към неговото потомство до века.
(Евангелие от Лука 1:46-55)