Новини
Общо годишно събрание в IЕСЦ София
02.02.2013 г.

Novoto rakovodstvo.JPG
mladi veterani.JPG
D.Ignatov and young men.JPG
byuroto p-rAlexiev Nat.Hristova T.Tonchev.JPG

На 2 февруари, в салона на Първа евангелска църква в София се проведе Общо годишно събрание.

То премина с дневен ред, съгласно устава на СЕСЦ в България, с изслушване на докладите на Духовния съвет, Настоятелството и Ревизионната комисия, обсъждане и гласуване на проекто-бюджет, избор на ново ръководство с мандат за две години, разисквания по бъдещата дейност на църквата. За духовен съвет бяха избрани:
П-р Тошко Христов, п-р Станислав Алексиев, Боян Евстатиев, Даниел Донев и Николай Златев и дякон Георги Славов.Водещите пастири Данаил Игнатов и Благовест Николов са в състава на духовния съвет по право.
Като членове на настоятелството бяха избрани: Борис Иванов, дякон Енчо Георгиев, Елисавета Куличева, Искрен Кожухаров, Георги Грънчаровадвокат Наталия Христова, Тончо Тончев и Стоян Мухаров.