Обръщения
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА РЕФОРМАЦИЯТА 31 ОКТОМВРИ 2012
25.11.2012 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА РЕФОРМАЦИЯТА

31 ОКТОМВРИ 2012

 

Пастир ДАНАИЛ ИГНАТОВ

Председател на Съюза на евангелските съборни църкви в България

 

Скъпи сънародници,

Скъпи братя и сестри ,

 

Днес, в деня на Реформацията, отбелязваме едно събитие и едно духовно движение, което засяга развитието на цивилизацията във всички страни по лицето на Земята. Реформацията означава на първо място осъзната необходимост от обновяване живота на Църквата .

В България идеите на Реформацията навлизат по време на Българското възраждане с борбите за политическа и духовна независимост. Те съвпадат със засиления стремеж на будните българи да открият корените на своята християнска идентичност чрез познаването на Библията. Първият превод на новобългарски език и издание на цялата Библия през 1871 година отговаря на тази потребност.

Днес поздравяваме всички наши братя и сестри от голямото семейство на протестантските и евангелски църкви. Същевременно Реформацията не е празник само на едно вероизповедание. С нейното честване напомняме необходимостта от постоянно обновяване на цялата Христова църква, в цялото богатство на нейните видими проявления.

Ние призоваваме целия български народ към всеобщо покаяние. Покаяние пред Бога от покварата, която съвсем очевидно парализира нашия просперитет. Нека започнем с това в собствените си църковни общности, в собствените си семейства и на първо място в собствените си сърца! Да изхвърлим „стария квас” и „старите мехове”, според думите на Христос!

Нека възпитаме децата си в духа на християнските ценности. Да им дадем правото да чуват и изучават Божието слово в Библята, което е най-могъща сила за спасение, здраве и напредък. Да се противопоставим заедно на разрушителните сили насочени към българското семейство и българските младежи. Да работим заедно за спасението на стотици девойки и жени от принудата да продават себе си, заради печалбата и удоволствието на други. Нека помогнем с любов и решителност на тези, които са станали роби на смъртоносни зависимости със посланието на Прошката и Новия живот в Христос Исус .

Нека работим заедно за създаване на климат на справедливост и на честен труд, с вяра в Божиите обещания към тези, които уповават първо на Него.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА РЕФОРМАЦИЯТА! БОГ ДА НИ БЛАГОСЛОВИ