Новини
Два семинара на във Велинград на 6 и 7 юли
11.07.2012 г.

seminar.jpg
Dietrish.JPG

Тази  година на 6 и 7 юли в Християнският център Надежда във Велинград се проведоха два много интересни семинара организирани съвместно от ръководството на нашия съюз и Свободните евангелски църкви в Германия.

Първият семинар беше насочен към пастири и проповедници под заглавието „ДА ОБЪРНЕМ ПОСОКАТА НА ВРЕМЕТО”. Той беше воден от пастир Дитрих ШИНДЛЕР, натоварен от Вътрешната мисия на СЕЦГ със служението за основаване на църкви. Той разгледа често наблюдаваната еволюция в живота на много местни църкви по цял свят от зараждане, съзряване, възход, застой и за съжаление – понякога смърт. За да се предотвратя тези две последни състояния се изисква от водачите на църкви особена прозорливост, мобилизация , преизграждане на църквата и обновяване на нейното виждане за растеж, чрез размножаване.
В тази работа особено важна е ролята на малките групи. Водачите на църкви не трябва да виждат в тях опасност от конкуренция, а да открива верни водачи на групи и да ги насочва на библейска основа. Много важно е водачът на група, от своя страна да се опре на помощник-водач и на един домакин, който осигурява средата за развитие на групата.
Водачите на местни църкви имат и множество други задачи. Освен от своето усъвършенстване като проповедници на Словото те трябва да разбират специфичните нужди на отделни групи от хора в църквата според тяхното духовно състояние и да действа адекватно за укрепване на слабите, лекуване на духовно болните, пазене на силните, предпазване от врагове, търсене на заблудени, водене към „зелени пасища” и отдих.


На този семинар присъстваха 26 участника от 16 наши църкви и от евангелското общество в Ямбол.
Вторият семинар беше насочен към членове на църквата и обществата в тях заети с бизнес, финанси и икономика под заглавие „БИЗНЕС И ХРИСТИЯНСКА ЕТИКА В УСЛОВИЯТА НА ДНЕШНИЯ МОДЕРЕН СВЯТ”. Лектор и ръководител на семинара беше нашия многогодишен приятел Дитер ХАПЕЛ, директор на направлението за Международна помощ на СЕЦГ и бивш директор на Банката на СЕЦГ. Той също разви темата в цикличен порядък като се спря на няколко важни положения: Разбиране на парите, Доверяване на Бога, Наслаждаване на живота, Избягване на дългове, Спестяване за бъдещето, Даване на десятък, Планиране и действие.
На края на семинара се разви дискусия по някои от основните въпроси. Брат Динко Ташков от Пловдив съобщи за съществуването на християнска бизнес –организация в България, която има за цел да насърчава християни да развиват малък бизнес с обучение, информация, създаване на връзки и при определени условия – обявяване на рейтинг на доверие.