Ресурси - Проповеди

ЗЕМЯТА НА ДЕЦАТА НИ
Богослужение на 24 юни 2012, неделя, сутрин.

П-р Данаил Игнатов