Новини
Редовен годишен събор на СЕСЦ в България
15.05.2012 г.

delegati.JPG
byuro na sabora.JPG

На 27 и 28 април, т.г. в Евангелска съборна църква - Пазарджик се проведе редовен годишен събор на СЕСЦ в България.
Участваха около 80 делегати, представители на църквите в Съюза.

Съборът се проведе по предвидения според устава дневен ред с изслушване и обсъждане на отчетни доклади, обсъждане на проекто-бюджет и предложения за бъдещата работа на Съюза.
Беше одобрена кандидатурата на брат Иван Стоицев - отговорник на църквата в Пловдив - за ръкополагане в пастирски сан.
Бяха обсъдени и приети някои предложения за промяна на Устава. Съюзно управление се натовари да състави работна група за  по-цялостна ревизия на неговата ефективност.

Домакините на събора работеха всеотдайно за да осигурят всички удобства, почивка, настаняване и храна за делегатите и гостите на този форум на нашите църкви.
Бог даде на всички участници добро време за общуване, споделяне и насърчение в Христовата благодат.