Новини
Редовен годишен събор на Съюза на евангелските съборни църкви
23.04.2012 г.

ЕСЦ Пазарджик

На 27 и 28 април, в ЕСЦ Пазарджик ще се състои редовния годишен събор на Съюза на евангелските съборни църкви.

Дневният ред включва изслушване на доклади на СУ и Ревизионната комисия, предложения на Съборния съвет, предложение за ръкополагане на пастир, предложения за допълнения и промяна на Устава, разисквания върху съюзния живот.