Новини
П Р О Г Р А М А за месец ЯНУАРИ 2012 г.
02.01.2012 г.

w2012.jpg

Първа евангелска съборна църква 

Пожелания за Новата година

Ние надписваме картички с пожелания за честита Нова година, весели празници и успехи, които изпращаме на уважавани от нас близки хора. Преписваме стихове от Библията, които смятаме, че са подходящи и насърчителни за човека, на когото пишем. Колко от вас го направиха? Защо го правим? Защото е традиция или наистина вярваме в Божието благословение чрез изреченото слово? Има ли сила в пожеланията, които изказваме?

Текстът на една песен е особено подходящ за случая:
Бих ти пожелал сега радост, мир, любов.
Песен бих ти пожелал - музика божествена.
И щастие бих ти пожелал - туй що е добро,
но желая Исус /3
в теб да влезе днес.
Бих ти пожелал злато, съкровища безброй.
Бих желал мечтите ти да се сбъднат всички днес.
И рай аз бих ти пожелал - пролет всеки ден,
но желая Исус /3
в теб да влезе днес.

Ето как пожеланията и благословенията ни могат да станат реалност:
• Чрез нашите добри думи, които говорим на (за) него (нея).
• Чрез нашето поведение, което показва любов в дребните дела.
• Чрез нашето отношение на благодарност и оценяване на другия.
• Чрез нашата молитва към Бога за него (нея).

Нека благословенията от Бога не останат само по картичките ни!

п-р Б. НиколовНЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ

1 януари НОВА ГОДИНА
п-р Д. Игнатов
п-р Бл. Николов 11.00 ч. - От началото до края на годината
(Второзаконие 11:11-28)
17.00 ч. - Аз съм Лозата (Йоан 15:1-21)

8 януари
п-р Бл. Николов
И. Георгиев 10.00 ч. - Когато Бог става рано (Еремия 25:3-4)
17.00 ч. - Мемфивостей (2 Царе 4:4)

15 януари
п-р Д. Игнатов
Д.Донев 10.00 ч. - Духовните благословения
(Ефесяни 1:1-14)
п-р Д. Куличев
17.00 ч. - Адът и огненото езеро
(Откровение 20 гл.)

22 януари
п-р Т. Христов
Е.Куличев 10.00 ч. - Божието осъждение над народа
(Софония 1:4-18)
17.00 ч. - Наивна самоувереност и блажена увереност (Исая 39)

29 януари
п-р Бл. Николов 10.00 ч. - Молитвен концерт
Отслужване на Господня трапеза
17.00 ч. - Праведният чрез вяра ще живее

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ
Занимания за деца в три възрастови групи:
от 3 до 5 г., от 6 до 9 г., от 10 до 16 г.
Ваканция до 15 януари

МЛАДЕЖКИ СРЕЩИ - ВТОРНИК 19.00 ч.

МОЛИТВЕНИ СЪБРАНИЯ - СРЯДА 18.00 ч.

4 януари - п-р Бл. Николов
11 януари - п-р Д. Игнатов
18 януари - п-р Бл.Николов
25 януари - п-р Д. Игнатов

Тема за молитва през м. януари: за успешна и благословена 2012 година

ЖЕНСКИ СЪБРАНИЯ - СРЯДА 16.30 ч.
Ваканция до 11 януари

РЕПЕТИЦИЯ НА ХОРА - ЧЕТВЪРТЪК ОТ 18.45 ч.

ГРУПИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА - по установен график

МОЛИТВЕНА СЕДМИЦА НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ЦЪРКВИ В СОФИЯ
от 9 до 15 ЯНУАРИ

На 28 ЯНУАРИ от 9.30 ч. ще се проведе РЕДОВНОТО ОБЩО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ЦЪРКВАТА

БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ЦЪРКВАТА работи всяка неделя т 11 до 13 ч.

КАФЕ-КНИЖАРНИЦА „ЗАЩО НЕ?" е отворена от ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК от 10.00 до 18.00 ч.

       ДЕСЕТ ВЪПРОСА В НАЧАЛОТО НА НОВАТА ГОДИНА

 

1. Кое е единственото нещо, което бихте могли да извършите през тази година, за да увеличите своята радост в Господа?

2. Кое е най-невъзможното (по човешки) нещо, за което ще се молите и ще очаквате Бог да извърши през тази година?

3. Кое е единственото най-важно нещо за вас, което бихте могли да извършите, за да подобрите качеството на вашия семеен живот през тази година?

4. По коя духовна дисциплина най-много бихте искали да отбележите напредък през тази година и какво ще направите за това?

5. Кое е най-значителното прахосване на време във вашия живот и какво ще направите по този въпрос през тази година?

6. Кой е най-полезният нов начин, по който бихте могли да заздравите вашата църква?

7. За спасението на кого ще се молите най-горещо през тази година?

8. Кой е най-важният начин, по който вие, с Божията помощ, ще се опитате да направите тази година различна от миналата?

9. Кое едно нещо бихте могли да направите, за да подобрите молитвения си живот през тази година?

10. Кое единствено нещо, което планирате да извършите през тази година, ще има най-голямо значение за десет години напред? А за вечността?