Обръщения
Окръжното писмо с поздравления за Рождество 2011
20.12.2011 г.


С Ъ Ю З Н О У П Р А В Л Е Н И Е
О К Р Ъ Ж Н О

„Защото видяха очите ми спасението,
което си приготвил пред всичките хора..."

Лука 2: 30, 31

Скъпи братя и сестри,
Настъпват отново празниците, с които си спомняме за раждането на нашия Спасител. Настъпват отново тържествени моменти с много песнопения и преклонения пред родилия се Цар. Настъпват радостни мигове за децата ни. Всички сме с приповдигнато настроение!

Така беше и със Симеон от Ерусалим. Той също се зарадва и благослови Бога за новородения Христос. Неговата радост се дължеше на това, че бе видял спасението, въплътено в човешка плът. Сега най-после дойде мир в душата му!

Съюзното управление на Съюза на Евангелските съборни църкви в България ви честити настъпващите Рождествени празници! Пожелаваме си отново да видим спасението, което Бог е приготвил за нас още от преди създаването на световете, за да имаме мир с Господаря на душите си!

Честито Рождество Христово!
Ваш в Христа:
(п-р Станислав Алексиев - секретар на Съюза)

16. 12. 2011 г.
София