Новини
СЕМИНАР ЗА МЕДИЦИНСКИ РАБОТНИЦИ ОТ ЦЪРКВИТЕ НА СЕСЦ
01.01.2012 г.

Kornelia Benson&Mira.JPG
DrD Nikolov.JPG
Dr Ingrom&Vlado.JPG
discution (1).JPG

На 9 и 10 декември 2011 г. в Пазарджик се проведе семинар за медицински работници от църквите на Съюза. Работното заглавие на семинара беше „Медицински грижи и християнска етика”.

Идеята на семинара е да постави начало на периодични срещи на медици християни от нашите църкви с цел библейско изучаване насочено към спецификата на професията, общуване и споделяне на жизнен опит свързан с темата. Участваха лекари, медицински сестри, рехабилитатори и една студентка по медицина (нека в бъдеще са повече!) от Асеновград, Пазарджик, Панагюрище и София. За съжаление доста от поканените участници не можеха да присъстват по различни причини. Като много активни участници присъстваха и гости от САЩ. Ангажирани от „Мисия за света” с хуманитарна задача, и в сътрудничество с местната евангелска църква, те бяха пристигнали като медицински тим. Една седмица преди събитието, те вече бяха провели многобройни посещения и безплатни консултации в здравни и социални заведения в община Пазарджик.

Програмата на семинара включваше:

--Дискусия:  "Как да съм вярващ и професионалист едновременно?" с водещ д-р. Дейвид Кълмър - общопрактикуващ лекар и споделяне на личен и професионален опит от д-р Брад Ингром, невро-патолог от щата Мисисипи;

--Дискусия:  "Християнски физиотерапевт" с водещ д-р. Корнилия Бенсън, физиотерапевт от Ню Джърси;

--Дискусия:  "Съвременните предизвикателства за християните в медицината"- групова дискусия с водещ д-р Дейвид Кълмър.

Много ценен опит като християнско присъствие в българските условия споделиха д-р Данаил Николов, д-р Константин Гугушев, д-р Нели Гугушева, д-р Мирела Делибашева - Маркова, д-р Иванова и други.

Д-р Бенсън направи изключително интересно разглеждане на Проповедта на планината в Евангелието от Матей в аспекта на лекарското служение.
Сравняваха се възможностите на лекарите-християни в двете страни да споделят Божията любов и надеждата за Спасение със своите пациенти, като се съобразяват с културните, правните и деонтологични аспекти на средата в която работят.
Общият извод беше, че въпреки редица ограничания, и в България и в САЩ, лекарят-християнин може да свидетелствува на първо място с промененото от Христовия дух отношение към болния..