Обръщения
Тържествено обръщение на п-р Данаил Игнатов по случай деня на Реформацията
16.11.2011 г.

Тържествено обръщение на  п-р Данаил Игнатов, излъчено п по БНТ (Канал 1), 18.30ч.

 Скъпи сънародници, скъпи братя и сестри,

Днес, в деня на Реформацията, отбелязваме едно събитие, което засяга развитието на цивилизацията във всички страни по лицето на Земята. На 31 октомври 1517 година, с младежка дързост, Мартин Лютер обявява на главния вход на църквата, в която служи, изводите, които е направил за вярата в Бога и за християнския живот. Той прави това, след като е проучил задълбочено Библията.
Реформацията представлява на първо място действие на Божия СвятиДух за обновяване живота на Църквата.
Така Реформацията поставя на преден план един важен избор, който всеки от нас трябва да направи. От този избор зависи правилната ориентация на всяко друго наше решение:
Живот с Бога или живот без Него.
Живот чрез вяра или без вяра.
Живот, според изискванията на Божието слово или без него.
Живот с Христос или без Него.

Или както са го казали водачите на Реформацията като Мартин Лютер, Жан Калвин, Улрих Цвингли:
Само по Божия благодат,
Само чрез вяра ,
Само Божието слово,
Само Христос.

Нашият народ е бил привилегирован да бъде въведен в тези библейски принципи още преди Реформацията, преди повече от 1000 години, с покръстването на българите, приемане на християнството и с превода на Библията на роден език. Но нека се запитаме, дали сме ги съхранили в личния си живот ? Дали те изграждат нашата идентчност?
Днес поздравяваме на първо място всички наши братя и сестри от голямото семейство на протестантските и евангелски църкви. Реформацията не е празник само на едно вероизповедание. С нейното честване напомняме необходимостта от постоянно обновяване на цялата Христова църква, в цялото богаство на нейните видими проявления.
Важно е всеки да се отнесе сериозно към това:
- да приемем Божия призив и да се обърнем с покаяние към Него,
- да решим, че ще следваме на първо място Христос
и така да направим наистина живота си по-добър и по-богат!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА РЕФОРМАЦИЯТА!
БОГ ДА НИ БЛАГОСЛОВИ

п-р Данаил Игнатов председател на Съюза на евангелските съборни църкви в България