Новини
Програма на 1ЕСЦ за месец ноември 2011
16.11.2011 г.

chu_2011.jpg
П Р О Г Р А М А за месец НОЕМВРИ 2011 г.

„И Той слезе с тях и дойде в Назарет и им се покоряваше..." Лука 2:51

Будно покорство

Евангелист Лука описва случката, в която Господ Исус Христос (тогава на дванадесет години) се отделя от родителите си и остава в храма в Йерусалим, докато те се връщат у дома след празника на Пасхата. На пръв поглед едно дете избягва от семейството си. Нещо съвсем обичайно за годините му. Нима и ние не сме правили така на Неговата възраст?!

Докато родителите Го търсят разтревожени, Исус разисква с Божиите представители в храма. Задава трудни въпроси, дава смислени отговори. Учудва дори законоучителите със знанието Си. На въпроса на Йосиф и Мария, защо е избягал, Той казва, че трябва да бъде на разположение на Своя Отец (Лука 2:49).

Лука ни представя тук две нива на семейна принадлежност и две нива на покорство. От една страна Христос се покорява на своя земен баща (ст. 51), но търси и покорство към Небесния Си Отец. Защото Той принадлежи както на земното Си семейство, така и на Небесния Си дом. Докато покорството Му към Йосиф Го прави добър син, послушанието Му към Отца донася спасение и промяна за света. С подчинението Си към Бога, Той пробужда човека и му дава живот.

Съвремието ни страда от липса на ценности, защото семейството ни е слабо. Копнеем за будно общество, но нямаме тази градация на покорност - първо към Бог Отец и после към земните ни родители.

Ако искаме да бъдем будители на народа, трябва да обичаме Отца на първо място и да съграждаме семейства, покорни на Него.

п-р Станислав Алексиев .........................................................................................................................................................................................

НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ

6 ноември

п-р Ст. Алексиев
10.00 ч. - Гост-говорител д-р Дон Рицман от Богословската семинария Маями, Флорида

17.00 ч. - Гост-говорител д-р Дон Рицман

13 ноември

п-р Бл. Николов
Д, Донев
10.00 ч. - Цар Езекия (1) - Знамението

17.00 ч. - Цар Езекия (2) - Реформаторът

20 ноември
ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО
п-р Д. Игнатов
Т. Тончев
10.00 ч. - Не е добре за човека да бъде сам
(Битие 2:18-25)

17.00 ч. - Голямата заповед в семейството
(Второзаконие 6:1-11)

27 ноември

п-р Бл. Николов
Е.Куличев
10.00 ч. - Огради за безопасност и спасение
(Псалом 16:1-6)

Отслужване на Господня трапеза
п-р Д. Куличев
17.00 ч. - Победителят при Армагедон и Неговите корони (Откровение 16 гл.)

ВАЖНО:
От 6 ноември и през целия зимен сезон вечерните неделни служби ще започват в 17.00 ч.

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ
Занимания за деца в три възрастови групи:
от 3 до 5 г., от 6 до 9 г., от 10 до 16 г.

БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ЦЪРКВАТА РАБОТИ ВСЯКА НЕДЕЛЯ
от 11 до 13 ч.

МОЛИТВЕНИ СЪБРАНИЯ - СРЯДА 18.00 ч.

2 ноември - п-р Бл. Николов
9 ноември - п-р Д. Игнатов
16 ноември - п-р Бл.Николов
23 ноември - п-р Д. Игнатов
30 ноември - Георги Грънчаров

Тема за молитва през м. ноември: За изцеление на семействата в криза и за опазване на християнските семейства.

МЛАДЕЖКИ СРЕЩИ - ВТОРНИК 18.30 ч.

ЖЕНСКИ СЪБРАНИЯ - СРЯДА 16.30 ч.

РЕПЕТИЦИЯ НА ХОРА - ЧЕТВЪРТЪК ОТ 18.45 ч.

БИБЛЕЙСКИ ГРУПИ - по установен график

НА 12 НОЕМВРИ ОТ 16.00 Ч. В І ЕСЦ СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ МОЛИТВЕН ДЕН ЗА ЖЕНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ.

НА 25 НОЕМВРИ ОТ 18.00 Ч. - МОЛИТВЕНА СРЕЩА НА ПАСТИРИ И ПРОПОВЕДНИЦИ

Алилуя. Блажен онзи човек, който се бои от Господа и се удоволства в заповедите Му.
Потомството му ще бъде силно на земята; родът на праведните ще се благослови.
Изобилие и богатство ще има в дома му и правдата му ще трае вечно.
Пс. 112:1-3