Новини
РЕДОВЕН СЪБОР НА СЪЮЗА НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ СЪБОРНИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ
11.05.2011 г.

I.Stoitsev.jpg
domakini.jpg
delegati (3).jpg
D.Ignatov-Doklad.jpg

На 29 и 30 април 2011г в град Пловдив се състоя Редовния годишен събор на Съюза на Евангелските Съборни Църкви в България. Домакините - ЕСЦ Пловдив с отговорник Иван Стоицев - осигуриха отлична организация на събитието.

Съборът се проведе по установения от Устава на Съюза ред с време за изслушване на докладите на Съюзно управление и Контролно-ревизионната комисия, обсъждане на докладите и на проекто-бюджета, обсъждания относно бъдещата работа на църквите и на Съюзното управление.

На вечерното богослужение на 29 април бяха представени служенията и проекти на църквите в Банско за обществото в Добринище, Панагюрище, Бобов дол.

Поради изтичането на четиригодишния мандат на Съюзното управление на заседанието на 30 април беше извършен избор на ново ръководство. В състава на новото ръководство има преизбрани членове както и нови лица. Кандидат-членовете изложиха на кратко своето виждане за бъдещата си работа. Новото СУ се състои от: п-р Данаил Игнатов – председател, п-р Георги Желев, п-р Делчо Атанасов, п-р Емануил Тинев, п-р Станислав Алексиев, п-р Стефан Зарев, п-р Стоян Славчев и отговорника за работата с младежите Цветан Стоицев.

Работата на събора приключи с гласуване на Резолюция, песен и молитва с Божието благословение.