Новини
Годишен събор на Съюза на евангелските съборни църкви
27.04.2011 г.

Първа евангелска църква, Пловдив

На 29 и 30 април т.г. в Първа евангелска църква в Пловдив ще се състои редовния годишен събор на Съюза на евангелските съборни църкви.

В неговата програма е включено изслушване на доклада на Съюзното управление за периода април 2010-март 2011 г., Финансов отчет и проекто-бюджет, Доклад на Контролно-ревизионната комисия, Обсъждане на докладите, Обсъждане на предложения за дейността на съюза и представяне на дейността на няколко конкретни църкви от Съюза. Тази година изтича четири годишния мандат на настоящото Съюзно управление, което съгласно Устава изисква избор на председател и съюзно ръководство с нов четиригодишен мандат.
Същевременно този вид събори служат като една от формите на неформално общуване между членовете на църквите от съюза и и взаимно насърчение във вярата във Възкръсналия Христос.