Новини
ПРОГРАМАТА за месец февруари 2011
29.01.2011 г.

„Ако би знаела Божия дар....“

Йоан 4:10

В днешния модерен и хуманен свят сме свидетели на безброй благотворителни мероприятия и събития, които се провеждат в името и ползата на човека. Грижата за човека и неговите права все повече се издига като изключително важна тема в ежедневието на обществото. Проблемите обаче като че ли са неразрешими. Корупцията и борбите за постигането на личните интереси, които са плод на греховното естество на човека, засенчват усилията на човешката благотворителност. Навсякъде между нас можем да видим хора с опустошени души и безсмислен живот. Хората се нуждаят от обновление и съживяване на душите си. Това може да стане единствено чрез познаването и придобиването на Божия дар.
Господ Исус казва на самарянката, която срещна до Якововия кладенец, че ако знае какъв е Божия дар, тя би поискала от Него и Той би й дал „жива вода”! Тук Господ не говори за „живата вода,” за която четем в книжките с приказки. Той казва на самарянката, че може да обнови нейния живот и да съживи нейната душа. На фона на стария кладенец, изкопан от патриарха Яков, „живите” или течащи води представят една картина на изобилния и пълен с благословения и смисъл живот на пълнота и задоволство, който Господ Исус дарява на тези, които го поискат от Него.
Може би все още не си поискал този изобилен и нов живот. Сега е благоприятното време. Христос може да обнови живота ти и да съживи душата ти! Или пък си познал Божия дар, но напоследък не си черпил изобилно от извора на живота и обновлението – Христос! Той е на твое разположение винаги! Нека да пием от Него всеки ден.

                                                                                                  П-р Йордан Сотиров

 

НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ

6 февруари    
п-р Бл. Николов
Боян Евстатиев
    
10.00 ч. – Преброяването

17.00 ч. – Надежда срещу отчаянието
           (Плач Еремиев 3:21-24)

13 февруари   
п-р Д. Игнатов
С. Неделчев
   
10.00 ч. – Примерът на Христовия служител
           (Римляни 15:14-33)

17.00 ч. – Учудващи пророчества за човешката история           
           (Исая 12 гл.)

20 февруари   
п-р Бл. Николов
дяк. Ив. Груйкин
   
10.00 ч. – Как да достигаме синовете на мира чрез  благовестието на мира

17.00 ч. – Какъв Бог е Израилевият Бог?
           (3 Царе 20 гл.)

27 февруари   
п-р Д. Игнатов
Боян Георгиев   

10.00 ч. – Единство във вярата, отпор на лъжеученията                      
           (Матей 5:8)
           Отслужване на Господня трапеза

17.00 ч. – Учудващи пророчества за човешката история ІІ   (Исая 15-21 гл.)


МОЛИТВЕНИ СЪБРАНИЯ – СРЯДА 18.00 ч.

2 февруари – п-р Д.Игнатов
9 февруари – п-р Б.Николов
16 февруари – п-р Д. Игнатов
23 февруари – п-р Б. Николов

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тема за молитва през м. февруари: Да се молим, във връзка с предстоящото преброяване на населението, за по-категорична изява на евангелското движение в нашето общество.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ

Занимания за деца в три възрастови групи:

от 3 до 5 г., от 6 до 9 г., от 10 до 16 г.

МЛАДЕЖКИ СРЕЩИ – ВТОРНИК 19.00 ч.

ЖЕНСКИ СЪБРАНИЯ – СРЯДА 16.30 ч.

РЕПЕТИЦИЯ НА ХОРА – ЧЕТВЪРТЪК ОТ 18.45 ч.

БИБЛЕЙСКИ ГРУПИ – ПО ОПРЕДЕЛЕН ГРАФИК


БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ЦЪРКВАТА РАБОТИ ВСЯКА НЕДЕЛЯ от 11 до 13 ч.

НА 25 ФЕВРУАРИ ОТ 18:00 ч. - МОЛИТВЕНА СРЕЩА НА ПАСТИРИ И ПРОПОВЕДНИЦИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Възкликнете към Господа, всички земи.
Служете на Господа с веселие; елате пред Него с радост.
Познайте, че Господ е Бог; Той ни е направил и ние сме Негови;
негов народ сме и овце на пасбището Му.
Влезте в портите Му със славословия и в дворовете Му – с хваление;
славословете Го и благославяйте името Му.
Защото Господ е благ; милостта Му трае довека и верността Му – от род в род.

Псалом 100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------