Новини
ПРОГРАМАТА за месец януари 2011
26.12.2010 г.

HNY2011.jpg
HNY2011.jpg

 

ПРЕД НОВАТА ГОДИНА
Скъпи приятели,
Всеки път, когато настъпва Новата година, ние си пожелаваме нещо ново.
Пожелаваме на роднини и приятели и очакваме за себе си да се случи нещо ново: в годината, която е пред нас, да бъдем здрави, с по-малко проблеми, по-успешни във финансово отношение и по-радостни от живота. Пожелаваме по-малко неправда в света и се надяваме водачите на народите да ни водят към мир и благополучие. Разбира се, трезвомислещите хора знаят предварително, че тези пожелания са условни. Те зависят от много неизвестни фактори.
В същото време ние, вярващите, знаем, че изпълнението на тези пожелания зависи преди всичко от Бога. Той не е неизвестен за нас.
НИЕ ПОЗНАВАМЕ БОГА !
Ние Го познаваме, защото Той ни е родил с Духа си за НОВ ЖИВОТ чрез вяра в ИСУС ХРИСТОС. Ние участваме в Неговия проект, който предвижда едно ново небе и нова земя. Това е земя, в която неправедните хора няма да имат власт. Това е Ново Творение, в което смъртта е победена.
Затова, като знаем към какво бъдеще вървим, нека спокойно и с увереност навлезем в новата година.
Нека приемем Божиите благословения, които със сигурност са много по-изобилни, отколкото очакваме.

 

ЧЕСТИТА НОВАТА 2011 ГОДИНА!

п-р Данаил Игнатов

 

НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ
 

2 януари

п-р Бл. Николов
Тончо Тончев
10.00 ч. - Библейските врати

17.00 ч. - Сигурност в несигурните дни
(Исая 52:11-22)

9 януари

п-р Д. Игнатов
Вл. Христов
10.00 ч. - Свобода и любов (Римляни 14 гл.)

17.00 ч. - Песен на спасението (Исая 12 гл.)
16 януари

п-р Бл. Николов
Б. Георгиев
10.00 ч. - Библейските стълбове


17.00 ч. - Неравна битка, но сигурна победа
(3 Царе 18 гл.)


23 януари

Иван Стоицев
п-р Ст. Алексиев
10.00 ч. - Блажени чистите по сърце (Матей 5:8)

17.00 ч. - Употребата на месиянските пророчества в Новия Завет
Дискусия с п-р Станислав Алексиев и п-р Д. Игнатов


30 януари

п-р Д. Игнатов
Д. Донев
10.00 ч. - Христос - пример на подражание
(Римляни 15:1-3)

17.00 ч. - Човекът - по-скъп от чисто злато
(Исая 13 гл.)

МОЛИТВЕНИ СЪБРАНИЯ – СРЯДА 18.00 ч.

5  януари – п-р Д.Игнатов

12 януари – п-р Бл.Николов

19 януари – п-р Д.Игнатов

26 януари – п-р Бл.Николов

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тема за молитва през м. януари: Да се молим за успешна и благословена нова година. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ

Занимания за деца в три възрастови групи:

от 3 до 5 г., от 6 до 9 г., от 10 до 16 г.

МЛАДЕЖКИ СРЕЩИ – ВТОРНИК 19.00 ч.

ЖЕНСКИ СЪБРАНИЯ – СРЯДА 16.30 ч.

РЕПЕТИЦИЯ НА ХОРА – ЧЕТВЪРТЪК ОТ 18.45 ч.

БИБЛЕЙСКИ ГРУПИ – ПО ОПРЕДЕЛЕН ГРАФИК


БИБЛИОТЕКАТА КЪМ ЦЪРКВАТА РАБОТИ ВСЯКА НЕДЕЛЯ от 11 до 13 ч.

Молитвена седмица

От 10 до 16 януари 2011 г. ще се проведе обща молитвена седмица на евангелските църкви в гр. София.

На 13 януари от 18.00 ч.  Молитвеното събрание ще бъде в Първа евангелска църква, ул. „Солунска” 49.

ЗАСЕДАНИЯ НА ДУХОВНИЯ СЪВЕТ И НАСТОЯТЕЛСТВОТО

РЕДОВНО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ЦЪРКВАТА - 29 ЯНУАРИ, СЪБОТА, ОТ 9.30 ч.

Заседание на Духовния съвет – 5 януари

Заседание на Настоятелството – 10 януари

Заседание на Духовния съвет и Настоятелството – 24 януари

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НОВА ГОДИНА

Небето е окичено с гирлянди от звезди
и ангели с неземни гласове запяват –
Бог новата година за земята отреди,
със старата се хората прощават.
Обнови ти, Боже, нашите сърца
и дай ни вяра, прошка и любов,
и жаждата да бъдем с Теб във вечността
в нов и радостен живот.
                                  М. Петрушева 


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------