Новини
П Р О Г Р А М А за месец ДЕКЕМВРИ 2010 г.
13.12.2010 г.

xmas.jpg
П Р О Г Р А М А
за месец ДЕКЕМВРИ 2010 г.

  

Да благодарим на Бога за Неговия неизказан дар!

(2 Коринтяни 9:15)

 През месец декември ние празнуваме по два повода - Деня на Библията и Рождество Христово. В последният месец от годината ние благодарим на Бога за най-важните и най-прекрасни дарове към нас: Библията - писаното Слово на Бога- и Исус Христос - живото Слово на Бога.
Библията е неизказан дар, защото в тази библиотека от боговдъхновени писания, запазена през вековете за нас, ние откриваме истината и всеки ден черпим вдъхновение и мъдрост.
Исус Христос е неизказан дар, защото Той остави Своята слава, дойде не само да живее, но и да умре за нас. Никой човек не може да уподоби дара, който Бог направи, като изпрати Сина Си на земята заради нас.
Библията и Рождеството на Спасителя са поводи за радостно благовестие, предназначено за всички хора. В свят, в който несигурността за бъдещето, икономическите кризи, скръбта и заплахата от тероризъм винаги присъстват, ние имаме едно животопроменящо радостно послание: Христос е отговорът на всеки проблем!

Да благодарим на Бога за Неговия неизказан дар!

п-р Благовест Николов

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ

5 декември
ДЕН НА БИБЛИЯТА

п-р Бл. Николов
Емил Куличев
10.00 ч. –„Приемайте с кротост всаденото слово“ (Яков 1:21)
17.00 ч. – „Въздействието на Божието Слово" (Псалом 119)

12 декември
п-р Д. Игнатов
Боян Евстатиев
10.00 ч. – „На никого длъжни“  (Римляни 13 гл.)
17.00 ч. – „Месиянското време според Исая 9 и 11 гл.“ . Дискусия на п-р Станислав Алексиев с д-р Чавдар Хаджиев

19 декември
п-р Бл. Николов
Иво Георгиев
10.00 ч. – „Послание на утеха“ (Исая 40:1–9)
Приемане на нови членове на църквата
17.00 ч. – „Да разпознаеш Спасителя“ (Йоан 1:10–33)


24 декември
БЪДНИ ВЕЧЕР

(петък)
п-р Бл. Николов
16.00 ч. – „Ясла за първородния син“ (Лука 2:7)
Програма на деца и младежи

25 декември
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

(събота)
п-р Д. Игнатов
п-р Бл. Николов
10.00 ч. – „Рождество Христово – легенда или действителност?“
Музикална програма


26 декември
НЕДЕЛЯ на РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

п-р Д. Игнатов
п-р Ст. Алексиев
10.00 ч. – „Защо Бог стана човек?“
Отслужване на Господня трапеза
Води: п-р Х.Куличев
17.00 ч. – „С какво Рождество Христово променя света?“

МОЛИТВЕНИ СЪБРАНИЯ – СРЯДА 18.00 ч.
            1 декември – п-р Б.Николов
            8 декември – п-р Д.Игнатов
            15 декември – гост говорител
            22 декември – п-р Б.Николов
            29 декември – п-р Д.Игнатов

Тема за молитва през м. декември:
Благодарност на Бога за Неговия неизказан дар!


НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ
Занимания за деца в три възрастови групи:
от 3 до 5 г., от 6 до 9 г., от 10 до 16 г.
Ваканция от 26 декември до 9 януари включително.

МЛАДЕЖКИ СРЕЩИ – ВТОРНИК 19.00 ч.
ЖЕНСКИ СЪБРАНИЯ – СРЯДА 16.30 ч.
РЕПЕТИЦИЯ НА ХОРА – ЧЕТВЪРТЪК ОТ 18.45 ч.
БИБЛЕЙСКИ ГРУПИ
Библейските групи се провеждат по определен график. За участие в групите се обърнете към пастирите на църквата или към ръководителите на групите.

ЗАСЕДАНИЕ НА ДУХОВНИЯ СЪВЕТ
На 15 декември, сряда, след молитвеното събрание ще се проведе събеседване с кандидат-членове на църквата.