Новини
Посещение на Евангелската съборна църква в град Свиленград.
12.11.2010 г.

Хвалебната група на църквата в Свиленград
Фасада на сромната църква в Свиленград, разположенена в ромският квартал
Стефан Илиев  - водач на ЕСЦ Свиленград
Богослужение в една от на-младите църкви на съюза

         На 7 ноември председателят на СЕСЦ п-р Данаил Игнатов и главният секретар на Съюза п-р Георги Желев посетиха Евангелската съборна църква в град Свиленград.

Църквата е една от младите в съюза ни и единствена като такава в югоизточния граничен район на България. Неин отговорен проповедник е Стефан Илиев, който изпълнява и важна наставническа роля във връзките на църквата с няколко евангелски общества от същия район, предимно с членове от ромски произход. Предстои в скоро време неговото ръкополагане като пастир.

Събранията се провеждат в една скромна по вид сграда, с не особено благоприятно градоустройствено разположение в ромския квартал на града.

Като гости, бяхме насърчени да видим салонът изпълнен от много млади хора и деца в юношеска възраст. Малка хвалебна група ни изненада приятно с качеството на изпълненията си във воденето на хвалението по време на богослужението.

Нека се молим:
- За Стефан Илиев като водач на църквата, неговото духовно укрепване и усъвършенстване като служител; за неговата съпруга Диана и за членовете на семейство му.
- За духовното укрепване и библейското обучение на членовете на църквата подложени на различни по вид изпитания и изкушения в специфичната социо-културна обстановка.
- За още по-забележимото издигане на авторитета на църквата в града.
- За материалните нужди на църквата и нейните служители.

След Свиленград посетихме и евангелското общество в Любимец с ръководител брат Емил.
Нека се молим и за братята и сестрите в Любимец, които устояват във вярата въпреки редица изпитания на които са подложени."

П-р Данаил Игнатов