Новини
П Р О Г Р А М А за месец НОЕМВРИ 2010 г.
05.11.2010 г.

НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ

 

7 ноември

п-р Бл. Николов
Дяк. И.Груйкин
10.00 ч. - Светлината на света (Йоан 8:12; Мат. 5:14-16

17.00 ч. - Освещението, което вижда Господ
(Евреи 12:14)

14 ноември

п-р Д. Игнатов
С.Неделчев

10.00 ч. - Старите и новите клони на маслината
(Римляни 11 гл.)

17.00 ч. - Секирата и Секачът (Исая 10 гл.)

21 ноември
ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

п-р Бл. Николов
Е.Куличев
10.00 ч. - Привилегията на християнското семейство

17.00 ч. - Служението на Христос сега

28 ноември

п-р Д. Игнатов
П-р Й. Сотиров
10.00 ч. - Как се полагат основите на християнската
етика (Римляни 12 гл.)

17.00 ч. - Живот, извънземен живот и извънземни
цивилизации
Дискусия с д-р Тодор Велчев 

 

МОЛИТВЕНИ СЪБРАНИЯ - СРЯДА 18.00 ч.

3 ноември - п-р Б.Николов
10 ноември - п-р Д.Игнатов
17 ноември - п-р Б.Николов
24 ноември - п-р Д.Игнатов

Тема за молитва през м. ноември:
Да се молим за създаването на християнски семейства, за тяхното укрепване и опазване. 

 

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ

Занимания за деца в три възрастови групи:
от 3 до 5г., от 6 до 9г., от 10 до 16г.

„Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и не ще се отклони от него, дори когато остарее."
Притчи 22:6

 

МЛАДЕЖКИ СРЕЩИ - ВТОРНИК 19.00 ч.

  „Сине мой, дай сърцето си на мен и очите ти нека внимават в моите пътища."
Притчи 23:26

 

 ЖЕНСКИ СЪБРАНИЯ - СРЯДА 16.30 ч.

  „Всяка мъдра жена съгражда дома си, а безумната го събаря със собствените си ръце." Притчи 14:1

 

РЕПЕТИЦИЯ НА ХОРА - ЧЕТВЪРТЪК ОТ 18.30 ч.

  „Господи, на ранина ще чуеш гласа ми; на ранина ще отправям молитвата си към Тебе и ще очаквам." Псалом 5:3

 

БИБЛЕЙСКИ ГРУПИ

Библейските групи се провеждат по определен график. За участие в групите се обърнете към пастирите на църквата или към ръководителите на групите.

„Блажен всеки, който се бои от Господа и ходи в Неговите пътища. Защото ще ядеш плода от труда на ръцете си; блажен ще бъдеш и ще благоденствуваш.
Жена ти ще бъде като плодовита лоза сред дома ти, чадата ти като маслинени младоци около трапезата ти.
Ето, така ще се благослови човекът, който се бои от Господа.
Господ да те благослови от Сион и да видиш доброто на Ерусалим през всичките дни на живота си.
Дори да видиш чада от чадата си!"

Псалом 128:1-6а