Обръщения
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА РЕФОРМАЦИЯТА 31 ОКТОМВРИ 2010
05.11.2010 г.

Пастир Данаил Игантов

Председател на Съюза на евангелските съборни църкви в България

Скъпи сънародници,
Скъпи братя и сестри,
На 31 октомври, всяка година, по целия свят се чества Денят на Реформацията.

Реформацията е по същество една революционна промяна в християнския свят през 16-ти век. Заедно с Великите географски открития и западно-европейският Ренесанс тя бележи началото на модерната история.

В България, идеите на Реформацията навлизат по време на Българското възраждане, което съвпада с борбите за политическа и духовна независимост. Съвпадат със засиления стремеж на будните българи да открият корените на своята християнска идентичност чрез познаването на Евангелието. Първият превод на новобългарски език и издание на цялата Библия през 1871 година изиграва огромна роля за това. Преводът е направен от американските мисионери-лингвисти д-р Ригс и д-р Лонг в сътрудничество с Христодул Костович и Петко Славейков. По това време у нас възникват и първите протестантски - евангелски църкви.

Евангелистите в България изповядват своите убеждения въз основа на Символа на вярата, от времето на Вселенските събори на Църквата в Никея и Константинопол. Същевременно те дават своя важен принос в постоянното обновяване на Църквата, преди всичко със стремежа да живеят според изискванията на Божието Слово - Библията и с личния си опит от познанието на Бога.

В центъра на техния живот е вярата в Жертвата и Възкресението на Господ Исус Христос за нашето спасение, със силата на Святия Божий Дух .

Днес поздравяваме всички вярващи, и специално, всички евангелски християни, обединени в различни съюзни форми, с които имаме братски връзки на сътрудничество и единство в позициите по най-важните и наболели проблеми в обществото на България.

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА РЕФОРМАЦИЯТА!
БОГ ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ!