Новини
ПРОГРАМА за месец ОКТОМВРИ 2010
23.10.2010 г.

Първа Евангелска Съборна църква София

ПРОГРАМА за месец ОКТОМВРИ 2010
За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос ИСУС (І Солунци5:18)

Скъпи приятели,

На 31 октомври по целия свят се чества Деня на Реформацията.
В исторически план това е празник, с който се отбелязва появата и израстването на третия мощен клон на Христовата църква - протестантството и евангелските църкви.

Реформацията е събитие, в епохата на европейското Възраждане, което дава нов тласък на обновяването на Вселенската църква. Нейните идейни водачи - Мартин Лютер, Жан Калвин, Улрих Цвингли и други поставят главното ударение в християнското учение на неговия първоизточник - Евангелието, с вестта за подареното Спасение само чрез вяра в изкупителната жертва на Исус Христос.
Дори и там, където това събитие не се оценява по най-добрия начин, то предизвиква размисъл за състоянието и живота на Църквата.
Евангелското движение в България се появавя при сходни исторически условия - по време на Българското Възраждане през 19 век. Българските протестанти-евангелисти заявяват своята увереност, още тук на земята, в Спасението, чрез вяра в Исус Христос. Същевременно те се стараят да показват плодовете на това Спасение с честен труд, предприемчивост, висока образованост, силна любов към своята родина България и българския народ.

Всеки наричащ себе си християнин може и е длъжен да се запита:
- Какъв е моят личен опит с Бога?
- Познавам ли Исус като личен спасител?
- Вярвам ли, че Неговата саможертва на Кръста е единствената гаранция за моя мир с Бога?
- Приемам ли Библията като най-главен авторитет и норма на поведение в моя живот?

Когато един човек може да отговори положително на тези въпроси, той се изпълва с дълбока благодарност към Бога, Който му е дал достъп до тези благословения със Своята невероятна благодат.
П-р Д.Игнатов

 

НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ

3 октомври
п-р Б. Николов 10,00ч - Изследването на ап. Петър за Ной (І и ІІ Пет.)
Е. Куличев 11,00ч .... Извънредно събрание на църквата
18,00ч - „В началото..."

10 октомври
п-р Д.Игнатов 10,00ч - Четири въпроса относно Божията слава (Рим 9гл)
Б.Евстатиев
18,00ч - Аз ще чакам Господа (Исая 8 глава)

17 октомври БЛАГОДАРСТВЕН ДЕН
п-р Б. Николов 10,00ч - Да принесем траен плод
дяк.И. Груйкин
18,00ч - Свидетелства за Божията вярност

24 октомври
п-р Ст. Алексиев 10,00ч - Обикновената вяра на Авел за днес
И. Георгиев
18,00ч - Вярата на Авраам - вяра за пример

 

31 октомври ДЕН НА РЕФОРМАЦИЯТА-ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА
ЦЪРКВАТА

п-р Д.Игнатов 10,00ч - Изповед на вяра и вяра от сърце (Рим 10:9)
п-р Б.Николов - Отслужване на Господня трапеза
12,00-17,50 ч - Програма на Отворените врати с интервюта и свидетелства, с участие на децата от Неделното училище, Младежки състав, Хорът на църквата,
18,00ч - Какво е за тебе Исус?


МОЛИТВЕНИ СЪБРАНИЯ

6 октомври - п-р Данаил Игнатов
13 октомври - п-р Благовест Николов
20 октомври - п-р Данаил Игнатов
27 октомври - п-р Благовест Николов

НА 18 ОКТОМВРИ НАШАТА ЦЪРКВА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В
НАЦИОНАЛНАТА ИНИЦИАТИВА 365 ДНИ - ПОСТ И МОЛИТВА
ЗА БЪЛГАРИЯ

Тема за месеца: За израстването и обновлението на Църквата в България, за успеха на Благовестието в България.