Новини
новата учебна година на Неделното училище е открита
04.10.2010 г.

На 26 септември, в І Евангелска съборна църква- София, на сутрешното богослужение, беше открита новата учебна година на Неделното училище. Децата и учителките излезоха пред амвона, за да приемат Божието благословение с молитва от п-р Данаил Игнатов.