Новини
Четири водни кръщения през юли в I ЕСЦ София
26.07.2010 г.

Водно кръщение на Любомир донев (4 г)
Водно кръщение на Елена Грънчарова и двете и деца

На 25 юли в Първа евангелска църква - София беше извършено водно кръщение на Елена Грънчарова, която даде своето впечатляващо свидетелство за това, как Господ я е довел до такова решение.

В същото време беше извършено кръщение на три невръстни деца - Любомир Донев и Гергана и Петър Грънчарови в отговор на заветните Божии обещания и в отговор на обещанията на техните вярващи родители.

(По въпроса за библейските основания на детското кръщение виж нашето изложение по подобен повод на 28 март т.г.)