Новини
РЪКОПОЛАГАНЕ НА НАЙ-МЛАДИЯ ПАСТИР В СЪЮЗА
08.07.2010 г.

Ръкополагнето за пастир на Атанас Тихчев
п-р Атанас Тихчев

На 19 юни т.г. в Евангелска съборна църква в Коматево беше изпълнено решението на Събора на СЕСЦ да бъде ръкоположен като пастир отговорния проповедник на църквата Атанас Тихчев.

Богослужението беше ръководено от председателя на СЕСЦ п-р Данаил Игнатов. След словото на председателя на Пастирската колегия, п-р Христо Куличев и поставените от него въпроси към кандидата, съпругата му и църквата се пристъпи към самото полагане на ръце от присъстващите пастири.
Привествия поднесоха п-р Иван Врачев, председател на Съюза на евангелските петдесятни църкви в България, п-р Стойчо Ников от Евангелската баптистка църква в Пловдив. Приветствия и напътствени думи направиха пастирите Благовест Николов, Димитър Куличев и Рангел Кълвачев както и представители на църквите в Кричим, Пловдив и Коматево.