Новини
Петдесятница на Евангелската църква. - събор в ЕСЦ с. Поповица
26.06.2010 г.

Picture 048.jpg
Picture 041.jpg

                            На 23 май, в с.Поповица, област Пловдив, се състоя  събора на Петдесятница на Евангелската църква. На него по традиция от десетилетия насам гостуват и представители на други наши църкви от страната. Тази година като такива бяха дошли братя и сестри от Асеновград, Ахматово, Коматево, Кричим, Пловдив и София. Пастирите Васко Лозанов,  Данаил Игнатов и Димитър Куличев представиха историческия факт и духовния смисъл на събитието с кратки проповеди.Представители и на други църкви споделиха думи на насърчение и личен опит.
Брат Румен Таламбазов, поздрави събора с две духовни песни.
Христовият Святи Дух изпълни присъстващите със своя мир.