Новини
"Страх от Бога или страх от идоли" диалог-дискусия
26.04.2010 г.

Пророк Исая, Микеланджело, фреска от Синкстинската капела, Ватикана
На 25 април, неделя вечерта, от 18 часа, в салона на І Евангелска църква в София се проведе диалог-дискусия водени от п-р Данаил Игнатов и п-р Станислав Алексиев на тема: "Страх от Бога или страх от идоли" по текста на пророк Исая, гл 2, стихове 6-22.