Новини
Първа евангелска съборна църква - П Р О Г Р А М А за месец април 2010 г.
30.03.2010 г.

Рембранд - триптих

Първа евангелска съборна църква
П Р О Г Р А М А за месец април 2010 г.

„Кой ще обвини Божиите избрани? Христос ли, Който умря, а при това и беше възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога и Който ходатайства за нас?

Кой ще ни отлъчи от Христовата любов?
Скръб ли или утеснение, гонение или глад, беда или меч? ...смятани сме като овце за клане. Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил." /Римл.8:34-37/

Повече от победители?!
Какво насърчение са тези стихове за някой, който страда заради истината или пък се самообвинява за нещо. Кой ще дръзне да обвини истинския християнин? Никой. Христос е премахнал всяко осъждане:
(1) Христос умря и бе предаден на смърт за нашите престъпления;
(2) Христос беше възкресен от мъртвите за наше оправдание;
(3) Той е отдясно на Бога; сега Той стои там. Той е живият Христос.
(4) Христос ходатайства за нас. Молихте ли се за себе си тази сутрин? Би трябвало да го направите. Но ако сте пропуснали, то Той не е. Христос се е молил за вас. Чудесно е, нали?!
Тези четири елемента от делото на Христос няма да позволят на никого да обвини Божиите избрани. Не само, че не можем да бъдем обвинени, но сме наречени победители. Нещо повече - повече от победители! Как е възможно една овца за клане да бъде повече от победител? Това е още един от чудесните парадокси на християнската вяра.
Какво означава да си повече от победител? Означава да получиш помощ от друг, който побеждава вместо нас, и който никога не позволява да бъдем поразени. Победата принадлежи на Христос; тя не е наша. Той е изстрадал победата, а ние я получаваме като дар. Победоносният живот не е наш. Това е животът на възкръсналия Господ в нас. Възкресението на Христос е празник на победата над греха и смъртта. Аз наистина мога да празнувам, ако съм приел в сърцето си Победителя. Тогава ставам повече от победител!

П-р Бл. Николов

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ
ВЪЗКРЕСЕНИЕ

4 април
п-р Бл. Николов 10.00 ч. - „Внимание! Влиза Царят на славата!"
п-р Д. Игнатов /Пс.24:7-10/
18.00 ч. - „Явяванията на възкръсналия Господ"

ТОМИНА НЕДЕЛЯ

11 април
п-р Д. Игнатов 10.00 ч. - Опитът на един критично мислещ човек
Ив. Георгиев
18.00 ч. - В идващите дни /Исая 2:1-5/

18 април
п-р Бл. Николов 10.00 ч. - „Среща с истината" /Иоан 18:38/
Б. Георгиев
18.00 ч. - „Защо копнеем за пролетта?"
25 април
п-р Д. Игнатов 10.00 ч. - Божията справедливост /Римл. 3:21-31/
С. Неделчев
18.00 ч. - Страх от Бога или страх от идоли
Диалог по Книгата на пр. Исая -
п-р Д. Игнатов и п-р Ст. Алексиев

СЕДМИЦАТА НА ГОСПОДНИТЕ СТРАДАНИЯ

31 март - ВЕЛИКА СРЯДА - п-р Бл.Николов
1 април - ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК - п-р Д. Игнатов
Отслужване на Господня трапеза - п-р Бл. Николов
2 април - ВЕЛИКИ ПЕТЪК - п-р Ст. Алексиев

МОЛИТВЕНИ СЪБРАНИЯ - СРЯДА 18.00 ч.

7 април - п-р Данаил Игнатов
14 април - п-р Благовест Николов
21 април - п-р Данаил Игнатов
28 април - п-р Благовест Николов
Тема за молитва през м. март: за църквите в нашия СъюзНЕДЕЛНО

УЧИЛИЩЕ Занимания на деца в 3 възрастови групи:
от 4 до 6 год.; от 7 до 10 год.; от 11 до16 год.
От 28 март до 7 април вкл. Неделното училище е във ваканция.

МЛАДЕЖКИ СРЕЩИ - ВТОРНИК 19.00 ч.

ЖЕНСКИ СЪБРАНИЯ - СРЯДА 16.30 ч.

ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ 18.30 ч. - РЕПЕТИЦИЯ НА ХОРА

БИБЛЕИСКИ ГРУПИ - ПО ОПРЕДЕЛЕН ГРАФИК

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Великден

Пристигна светлият Великден,
очакван, трепетно желан,
и радост всякъде надникна,
светът в блаженство е облян...

 

Една невидима десница
отпусна стегнати сърца
и като пролетна зорница
огря човешките лица.

 

Великден е: О, братя мили,
разбирате ли този ден?
Да вярваме със всички сили:
светът ще бъде обновен!

 

 

Иордан Петров

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


На 16 и 17 април в ЕСЦ - гр. Сливен и ЕСЦ - с. Градец ще се проведе редовния годишен събор на Съюза на Евангелските Съборни Църкви в България.