Новини
Дискусиите от цикъла "Християнството и съвременния свят"
22.01.2010 г.

Тодор Велчев отговаря на въпрос
Тодор Велчев и п-р Игнатов в началото на дискусията
Върос от публиката в църквата
В църквата

Дискусия-коментар

На 17 януари 2010 г., вечерта, в салона на І Евангелска съборна църква се проведе дискусия на тема "Копнежът по свещеното и неговата реализация". Основното изложение по нея бе подготвено и представено от д-р Тодор Велчев, председател на сдружение ХАРТА (www.harta-bg.info) и наш добре познат приятел. Тръгвайки от "копнежа по свещеното" като универсално явление и разнообразните прояви на този копнеж в личния, културния и религиозния живот на човека, лекторът стигна до специфичния му и уникален израз в християнството. Въплъщението ни предлага обективно и същевременно практично приложение на свещеното в човешката духовност. Чрез него Свещеното "се втурва" в живота на вярващия и непостижимият копнеж по него се превръща в реалност, която постига копнеещия.

Бяха бяха поставени допълнителни въпроси от страна на слушателите и бяха направени някои сериозни допълващи бележки и изказвания. Дискусиите от цикъла "Християнството и съвременния свят" ще продължат и в бъдеще.