Новини
Група вярващи от ЕСЦ - Асеновград поставиха Рождествена пиеса в Димитровград.
04.01.2010 г.

Dimitrovgrad_Christmas_play.jpg
В дните преди светлия празник в залата на Общинския съвет и в училището на кв. "Млада гвардия" се чуха думите на Божието Слово. Деца и възрастни можаха да видят какво се е случило в Рождествената нощ и по-важното - каква е връзката с нас съвременните хора. Групата артисти на възраст от 6 до 46 години се завърна уморена, но всички бяха удовлетворени, че са могли да послужат на Господа и на децата.