Новини
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА РЕФОРМАЦИЯТА 31 ОКТОМВРИ 2009
28.11.2009 г.

от пастир Данаил Игнатов, председател на съюза на Евангелските съборни църкви в България

Скъпи сънародници,
Скъпи братя и сестри,

На 31 октомври по целия свят се чества Деня на Реформацията.
В исторически план това е празник, с който се отбелязва появата и израстването на третия мощен клон на Христовата църква - протестантството и евангелските църкви.
Реформацията е събитие, в епохата на европейското Възраждане, което дава нов тласък на обновяването на Вселенската църква. Нейните идейни водачи - Мартин Лютер, Жан Калвин, Улрих Цвингли и други поставят главното ударение в християнското учение на неговия първоизточник - Евангелието.
Дори и там, където това събитие не се оценява по най-добрия начин, то предизвиква размисъл за състоянието и живота на Църквата.

Всеки наричащ себе си християнин може и е длъжен да се запита:
- Какъв е моят личен опит с Бога?
- Познавам ли Исус като личен спасител?
- Вярвам ли, че Неговата саможертва на Кръста е единствената гаранция за моя мир с Бога?
- Приемам ли Библията като най-главен авторитет и норма на поведение в моя живот?

Евангелското движение в България се появавя при сходни исторически условия - по време на Българското Възраждане през 19 век. Българските протестанти-евангелисти заявяват своята увереност в Спасението по Божия благодат, чрез вяра в Исус Христос. Същевременно те показват плодовете на това Спасение с честен труд, предприемчивост, висока образованост, силна любов към своята родина България и българския народ.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА РЕФОРМАЦИЯТА!