Проекти

Център за деца с увреждания
03.03.2009 г.

Съюзите на Евангелските съборни църкви в България и Германия се обединиха за създаването на център за деца с увреждания в град Гоце Делчев. За целта бе регистрирана Фондация "Символ на любов". Вече е закупен терена и се работи по архитектурния проект за центъра. Той ще се състои от дневен център за рехабилитация на деца с увреждания от 0 до 3 години. Следващия етап е изграждането на детска градина и училище до осми клас. Нека църквите приемат този проект и се молят за Божието благословение. Молете се Бог да докосне сърцата на много хора, чрез помощта и състраданието, което ще намерят чрез този център. Молете се да се намерят нужните кадри, които да са специалисти християни. Ще са нужни рехабилитатори, психолози, доктори, администратори и много помощен персонал. Някои от тях ще трябва да се обучат преди центъра да влезе в действие