Новини
I ЕСЦ - ПРОГРАМА за м. юни
20.06.2010 г.

  

 ПРОГРАМА 

За месец юни 2010 година

…знаете, че лятото е близо…знаете, че Той е близо  при вратата.

                              (Марко 13:28-29)

Скъпи приятели,

     Знаете, че лятото е близо, че то ще настъпи  в края на този месец.

Господ  Исус използва признаците на този сезон, за да ни напомни, че и Той е близо.

     Дали  възприемаме по еднакъв начин  идването на лятото?

Прекрасно е когато гледаме цялата природа  в своята най-богата премяна. Плодовете на земята зреят в различни цветове, а хората освободени напълно от студа се радват на дълги слънчеви дни.

Разбира се, през лятото има и дни с  изпепеляваща горещина,  която трудно издържаме и търсим начин да избегнем.

      Така  е и с очакваното второ идване на Исус Христос.  За вярващите това ще е време на тържество и пълно  освобождение от смъртта. За невярващите това ще е ден на огнено изобличение и съд.

     Исус  е близо. Радваме ли се на идващото слънце на Правдата?

Радваме ли се на идващото ни освобождение? Или  рискуваме с надменно безразличие един ден да бъдем отстранени  завинаги от изобилието на живота с Бога ?

     Лятото  е близо.
     И Господ е близо.

Нека  да бъдем готови да Го посрещнем с издигнати глави и радост! 

НЕДЕЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ

6 юни 

п-р Д. Игнатов  10,00ч – Мир с Бога (Рим 5:1-11)

п-р  Б.Николов

п-р Й. Сотиров  18,00ч – Ценностите (І Йн 2:15-17). 

13 юни

п-р Ст.Алексиев 10,00ч – От поколение на поколение

И. Георгиев   Закриване на учебната година на Неделното училище

              18,00ч – Пазителят на обещанието

20 юни п-р Б. Николов  10,00ч   - .Как да превземем крепости (2Кор 10:3-6).

Б. Евстатиев

                18,00ч  - Къща, която устоява на бедствия (Мат 7:24-25)

27 юни

п-р Д.Игнатов    10,00ч  - Адам и Исус  (Рим 5:12-21)

С.Неделчев

                  18,00ч  – Фиданката на Господа (Исая 4 глава).

Молитвени събрания

3юни – п-р  Д.Игнатов

10 юни – п-р Д. Куличев

17 юни – п-р  Б.Николов

24 юни – п-р Б.Николов 

Тема за молитва  на месеца : За нашата готовност да посрещнем Господ Исус