Новини
Отзвук от отминалия младежки лагер 25-30 август
23.09.2009 г.

обща снимка от язовир Доспат

В кратко резюме можем само да кажем, за изминалия лагер следното. Засегнахме в един лагер 2 различни теми: "Широко затворени очи!" - водещи Цветан и Мая Стоицеви и "Защо да ходим на църква и какво ще правим там?!" - лектор п-р Жоро Желев. Първата тема фокусираше основно взаимоотношенията между момчета и момичета, втората говори сама за себе си. Първоначално беше предвидено лекционната част на лагера да я съсредоточаваме само сутрин. Получи се така, че две от вечерите се запълниха също с лекции. Възползвахме се от хубавото слънчево време и ходихме два пъти на плаж. Петъка пък беше ден за излет из природата (под природа разбирай язовир Доспат). Имаше за първи път и ръчен труд. Малко бяхме уплашени дали всички ще се включат, но останахме изненадани от успешния край на ръчния труд, а той беше направа на кръст от кибритени клечки. Благодарим на хвалителната група, която подготви даже повече песни от предвидените. Доклади и отчети могат да се пишат много, по-важното е че отчитаме засиленото желание на самите младежи да се включват по-отговорни и дисциплинирано във всичките мероприятия. Можем да констатираме, че присъстваха около 60 младежа 10 църкви от СЕСЦ .

От младежкото ръководство!