Съюзни църкви

Ц

Евангелска съборна църква - Церово
 

ЕСЦ - с. Церово

за контакти: проповедник Георги Трендафилов GSM 0876777166

адрес: обл. Пловдивска

с. Церово 4465

тел. 03589 /4351


 Църквата в Церово се реставрира и обновава. 


Светла 
пред вратата на църквата в с. Церово  -

Светла пред арката на църковната порта